Dansk Yngling Klubs ordinære generalforsamling

 

Mandag d. 29. november kl 19:00

I Taarbæk Sejlklub klubhus, Havnevej 6, 2930 Klampenborg

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab.
 4. Fastlæggelse af kontingent. Foreslås uændret.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen (formanden frederikyngling@gmail.com) i hænde senest d. 22. november Kl 19. Forslag offentliggøres derefter på www.yngling.dk eller DYK facebook
 • Valg af formand: Formanden Frederik er ikke på valg
  • Følgende er på valg:
  • Niels Ipsen er ikke på valg i år.
  • Jørgen Ring og Erik Hansen er på valg i år. Erik ønsker at udtræde.
  • Lasse Sartou og Per Dragelund foreslås indvalgt i bestyrelsen.
  • Valg af revisor: Dean Olsen er på valg.

  Resultatliste fra Yngling DM 2021

  Resultatliste YDM 2021.pdf (jring.dk)  Carl Bech, Amalie Hallager og Jens Zacho fra Taarbæk Sejlklub vandt


  Download vores undervisningsmateriale

  YNGLING Tovværk og Sømandskab


  http://www.jring.dk/Somandskab 2020.pdf

  Indmeldelse i klubben


  Bådejere: første båd 400 kr. og efterfølgende både 200 kr.

  Ikke bådejere: 100 kr.


  Dette beløb bedes indbetalt til Dansk Yngling Klub til bankkonto,

  Danske Bank 1551 11228666

  med tydelig angivelse af hvem der har indbetalt Navn eller bådnummer

  Nye medlemmer skal ogå angive mailadresse og mobil nummer

   

  KOMMENDE ARRANGEMENTER

  Underoverskrift 1


  Dato
  Tidspunkt
  Sted

  Yngling DM


  Dato 11-12 september
  Tidspunkt
  Sted: Taarbæk Sejlkllub

  Underoverskrift 3


  Dato
  Tidspunkt
  Sted

  Underoverskrift 4


  Dato
  Tidspunkt
  Sted